فنگ شویی پوشش

 

یک پوشش خوب باعث احساس خوب در انسان و بطور کلی چرخش بهتر انرژی در بدن میشود.

بی توجهی به دوخت یا خرید بی کیفیت اگر نگوییم تاثیر منفی دارد حداقل در ذهن خودتان یا بیننده احساس عدم هماهنگی و توازن القاء خواهد کرد، که مطمئنا در برخورد با شما و تصمیمات و قضاوت هایی که درباره شما میشود نقش بسزایی خواهد داشت.

هفت نکته طلایی در مورد لباس پوشیدن:
  1. پیدا کردن لباسهایی که نکات مثبت اندام شما را در بر گیرد. آقایان نباید لباسهای خیلی گشاد به تن کنند و بانوان از لباسهای خیلی تنگ اجتناب کنند.
  2. قبل از خرید با خود قرار بگذارید که لباسهایی بخرید که با سایز شما تناسب داشته باشد.
  3. لباسهایی انتخاب کنید که به رنگ پوست، مو و یا چشم شما بیاید و آنها را به عنوان رنگ اصلی انتخاب کنید و سپس بقیه لباسها را با آن ست کنید.
  4. انتخاب های خود را به حداکثر 3 رنگ محدود کنید. مخصوصا ترکیب رنگهای “سفید و مشکی _ مشکی و قرمز” بسیار شیک و زیباست.
  5. سعی کنید با قوانین جدید مد پیش روید و روش های سنتی قدیمی را کنار بگذارید.
  6. با استفاده از مجلات، سایت ها و شبکه های مد به راحتی میتوانید طبق سلیقه خود ست کنید و به روز باشید.
  7. در مقابل آیینه قدی بایستید و جلو و پشت لباس را وارسی کنید تا ایرادات لباس را به راحتی مشاهده کنید.
حتما نباید مطابق مد لباس بپوشید، لباسی را انتخاب کنید که به شما می آید و احساس خوبی به شما میدهد.

ترسی از انتخاب رنگ های قدیمی نداشته باشید، این قانون مد را نادیده بگیرید و رنگی که به شما می آید و آرامبخش است انتخاب کنید.

سرتاپا مشکی نپوشید زیرا بسیار افسرده کننده است، رنگ مشکی را از صورتتان حذف کنید، مشکی صورت شما را گرفته  و ناراحت جلوه میدهد.

لباسهای تابستانی را در زمستان نپوشید. در خانه لباس های کهنه, رنگ و رو رفته، زیر پوش های نامناسب و لباس های خیلی تنگ یا گشاد نپوشید.

در خانه ست بپوشید، رنگ های شاد بپوشید، متنوع و مناسب بپوشید، صندل بپوشید.

لباسهای قدیمی و رنگ و رو رفته را بدهید بروند، برای لباسهایتان ست بخرید.

کمد لباس هایتان را هر 6 ماه وارسی کنید و لباسهایی که دیگر نمیپوشید را بیرون بریزید. یک عطر مخصوص هر از گاهی در کمد لباس هایتان بزنید.

همین امروز شروع کنید و تاثیرش را ببینید.