بنفش رنگ سال 2018 – 1397 شد

موسسه پنتون رنگ سال 2018 را رنگ بنفش ( خیلی بنفش ) انتخاب کرده است. رنگ سال 2018 ( بنفش غلیظ ) با پیچیدگی خود می تواند جهان ناشناخته پیش رو را کشف کند. رنگ سال 2018 یک رنگ منحصر به فرد و پر احساس است. یک بنفش پر رنگ و عمیق که نشانگر ویژگی های خاص فردی است. در واقع دلیل انتخاب این رنگ می تواند این باشد که شخص با تصور نقش و قدرت بالای خود برای خلاقیت و رسیدن به اهداف و موفقیت ها تلاش کند.

این رنگ در دوران قدیم یک رنگ نایاب بوده و فقط افراد معروف، ثروتمند و پادشاهان و خانواده های آنها می توانستند در خانه های خود استفاده کنند. در ضمن این رنگ آرام بخش، و می تواند موجب افزایش نشاط و انرژی انسان شود. همچنین از دیرباز مورد توجه افراد بوده و با حالات روحانی و پر رمز و راز دنیای پیرامون ما پیوند خورده است.

سی مد بلاگ
سی مد
سی مد
سی مد